interview-noël-jongeren

In gesprek met.. Noël – jongerencommunicatie Netmobiel

Jongeren in de Achterhoek zonder auto, dat is één van de groepen die veel baat kunnen hebben bij het gebruik van de Netmobiel-app. Welke jongere wil nou niet sneller van A naar B kunnen komen? Bij Netmobiel schenken we veel aandacht aan jongeren als groep. Hoe kunnen we hen het beste betrekkenen bij Netmobiel? En hoe kunnen we met veel effect het beste met hen communiceren? Noël Schuurman, projectmedewerker van Netmobiel, weet er alles van en vertelt je graag meer.

Wat is je rol binnen Netmobiel?

Als student communicatie ben ik betrokken geraakt bij het Netmobiel-project, een project dat valt onder het lectoraat Smart Cities van Hogeschool Saxion. Ik heb er mijn afstudeeropdracht gedaan: Hoe kun je jongeren met storytelling bewegen de app te gebruiken? Toen heb ik veel gesprekken gevoerd met jongeren en een plan geschreven hoe we het meest effectief met jongeren kunnen communiceren over Netmobiel. Na mijn afstuderen is me gevraagd of ik wilde blijven. En dat wilde ik graag. Ik doe nu van alles. Aan het begin lag de focus vooral op communicatie. Zo heb ik de Netmobiel website gebouwd. Nu ligt de nadruk op gebruikersonderzoek: het testen van de app met uiteindelijke gebruikers. Naast communicatie en gebruikersonderzoek ondersteun ik de projectleider van Netmobiel ook nog met allerlei dingen.

Een van de doelgroepen van de Netmobiel-app zijn jongeren. Hoe hebben zij baat bij deze app?

Ik heb gesproken met jongeren in de Achterhoek. Deze jongeren maken vooral gebruik van het OV en de fiets. Het OV rijdt niet altijd en er moet soms lang op de bus of trein gewacht worden. Of ze moeten heel ver, en dus lang fietsen. Ze zijn dat wel gewend, maar het kan wat hen betreft een stuk beter, lees sneller. Met de Netmobiel-app kan dat ook en kan de mobiliteit van jongeren een stuk verbeterd worden. Met iemand meerijden kan namelijk een goede uitkomst zijn.

Het unieke aan Netmobiel is dat bewoners uit de Achterhoek vanaf het begin betrokken zijn bij de ontwikkeling van de app en zo meteen ook bij de uitrol van de app. Hoe zijn jongeren betrokken?

jongeren-gebruikersessie


Vanuit het project hebben we vooral contact met de dorspbelangenorganisaties in Oost Gelre, bij die bijeenkomsten is weleens een jongere aanwezig maar niet vaak. Ik ben daarom bij het Marianum in Lichtenvoorde met jongeren om tafel gaan zitten. Hier vroeg ik welke wensen en uitdagingen zij hebben. Of zij met een onbekende zouden meerijden en hoe volgens hen hun mobiliteit verbeterd kan worden. Ook hebben we een enquête afgenomen bij leerlingen van het Graafschap College en bij het Marianum met vragen over welke (sociale) mediakanalen zij gebruiken, welke functies in de Netmobel-app moeten komen en of ze tevreden zijn over hun mobiliteit. Ook in de toekomst gaan we vaker met jongeren om tafel.

Jongerenmarketing is een vak op zich. Hoe gaat Netmobiel jongeren enthousiasmeren om de app te gaan gebruiken?

Sociale media speelt daarin een grote rol. En offline gaan we daar naartoe waar jongeren te vinden zijn. Wat daarbij heel erg belangrijk is dat je daar bent (tijd en plaats) waar jongeren open staan voor je informatie: wanneer ze niet zoveel te doen hebben, even moeten wachten, bijvoorbeeld een halfuurtje in de kantine. Een plek en een moment dat ze voldoende rust hebben om de informatie tot zich te nemen. Op die plekken hangen we posters en leggen we flyers neer of op dat moment houden we ons verhaal. Ze staan niet open als ze met hun vrienden bezig zijn, of als ze in de stad rondlopen, dat heeft geen nut.

Verder laten we de boodschap van Netmobiel aansluiten bij de jongeren. Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren een aantal aspecten van mobiliteit erg belangrijk vinden, belangrijker dan volwassenen die vinden. Zo willen ze zo snel mogelijk van A naar B komen, vinden ze frequentie van het vervoersaanbod erg belangrijk en speelt duurzaamheid ook meer onder hen dan onder volwassen. Comfort van het reizen vinden ze minder belangrijk dan volwassenen. Onze boodschap richting jongeren is en wordt dus echt anders dan richting volwassenen.

Jij bent ook bezig met een filmpje over Netmobiel speciaal voor jongeren?

Ja, dat klopt. Het blijkt dat jongeren het meest open staan voor video-uitingen. We hebben al wel een algemeen filmpje over Netmobiel, maar je ziet toch dat als je je richt op een specifieke doelgroep je toch meer effect bereikt. Het script is inmiddels af en we gaan samen met Achterhoekse jongeren in de Achterhoek filmen. Voor jongeren is dan zowel het verhaal herkenbaar, net als de locaties en de mensen die meedoen.

Jij bent zelf ook jong en hebt geen auto. Zou jij de Netmobiel-app gebruiken om van A naar B te komen, als die in jouw regio beschikbaar was?

Ik woon samen met een vriend in een antikraak appartement in Enschede. In Enschede is het wel goed gesteld met het vervoer en die is aanwezig in allerlei vormen. Er zijn hier deelscooters, deelfietsen en de bus voor de deur gaat elke 10 minuten. Maar als ik me verplaats in de Achterhoekse situatie dan zou ik de app zeker gebruiken. Ik verschil niet zoveel van een gemiddelde jongere. Ik vind het namelijk ook heel erg belangrijk dat ik snel van A naar B kan komen. Snelheid is erg belangrijk. Als ik ergens een half uur moet wachten ben ik al geïrriteerd. Dus als ik tijdwinst zou kunnen boeken met het gebruik van de Netmobiel-app, dan wist ik het wel. En ook de kosten. Het gebruik van de Netmobiel-app kost echt niet veel. Voor jongeren heeft het echt veel voordelen om de Netmobiel-app te gaan gebruiken.

Juli 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =