Privacyverklaring website Netmobiel

Ons website-adres is: https://www.netmobiel.eu. Deze privacyverklaring dient alleen voor de verwerkingen op de website. Voor de Netmobiel-app is een aparte privacyverklaring opgesteld die te bereiken is via deze link.

Wie verzamelt de persoonlijke data?

Vereniging Netmobiel, gevestigd in Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vereniging Netmobiel
https://www.netmobiel.eu/
info@netmobiel.eu
Van Galenstraat 19
7511JP Enschede

Onderzoeksproject Netmobiel

Netmobiel is een onderzoeksproject waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. Saxion, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Twente, en Spectrum Elan fungeren als kennisinstellingen binnen het project. Het project wordt gesubsidieerd door de Stichting Innovatie Alliantie, de Provincie Gelderland en Achterhoek Ambassadeurs. Het doel van het project is om een Mobility as a Service applicatie voor de Achterhoek te ontwikkelen waarbij ondertussen relevante onderzoeksdata verzameld worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Netmobiel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Geboortedatum

· Gemeente en/of woonplaats

· E-mailadres

· IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@netmobiel.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Netmobiel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

· Verzenden van onze nieuwsbrief;

· Je te kunnen bellen of e-mailen indien je een verzoek tot contact hebt aangevraagd via het contactformulier op de website;

· Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Al deze persoonsgegevens worden verzameld op basis van toestemming.

Voor het kunnen versturen van een nieuwsbrief via deze website hebben wij jouw naam en jouw e-mailadres nodig. Voor deelname aan de pilot vragen wij jou om voor- en achternaam, mailadres, woonplaats gewenste rol binnen de Netmobiel app en deze gegevens worden ook via de website verwerkt. Je dient hierbij expliciet toestemming te geven voordat we jouw persoonsgegevens mogen verwerken.

Het contactformulier waarbij we je vragen naar je naam, mailadres, en telefoonnummer (optioneel) gebruiken we om je beter te kunnen informeren over Netmobiel. In het geval je vragen hebt kan je van het contactformulier gebruikmaken om aanvullende informatie te verkrijgen. Ook hierbij vragen we expliciet om toestemming.

 

Je kan op elk gewenst moment je toestemming intrekken. Zie hiervoor de paragrafen onder ‘rechten van betrokkenen’.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens

Netmobiel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn
Voor- en achternaam > looptijd project (schatting rond eind 2021)
E-mailadres > looptijd project (schatting rond eind 2021)
Telefoonnummer > looptijd project (schatting rond eind 2021)
Rol binnen Netmobiel app > looptijd project (schatting rond eind 2021)
Woonplaats > looptijd project (schatting rond eind 2021)
IP-adres > looptijd project (schatting rond eind 2021)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Netmobiel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten die door computerprogramma’s of -systemen worden genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen zonder dat daar enig menselijke handelen bij komt kijken. (bijvoorbeeld een medewerker van Netmobiel)

Delen van persoonsgegevens met derden

Netmobiel verstrekt uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor onze communicatiedoeleinden.

De persoonsgegevens die wij verzamelen voor het versturen van onze nieuwsbrief en bij het aanmelden voor de pilot worden gedeeld met de HAN en met Beusink Marketing. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen project Netmobiel.

Wij zullen persoonsgegevens nooit delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden dan genoemd in deze privacyverklaring. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Netmobiel gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je hebt hierbij zelf de keus om deze te accepteren. Wanneer je besluit de cookies niet te accepteren heeft dit gevolgen voor het functioneren van de website. Je cookie-instellingen zijn slechts een maand houdbaar en moeten bij je volgende bezoek opnieuw geaccepteerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De website gebruikt de volgende 2 soorten cookies:

Functionele cookies:
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies:
Deze cookies worden gebruikt om de website te optimaliseren. Zo zorgen deze cookies ervoor dat het gebruik op de website gemeten wordt. Binnen deze cookies wordt geen data opgenomen dat naar individuele personen herleidbaar is.

Klik hier voor een toelichting. 

Overzicht cookies op website

Cookie

Soort

Doel

Bewaar-termijn

Cookie notice

Functionele cookie

Accepteren cookiebeleid

1 maand

Google Recapatcha

Functionele cookie

Beveiliging website

6 maanden

Vimeo

Analytische cookie

Videostreamer homepage. De cookie maakt het mogelijk om video’s op Vimeo in de website te laden

2 jaar

 

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Netmobiel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je via onze website een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Nadat je het formulier hebt ingevuld zullen we zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om het verzoek af te handelen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moeten we je vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij is het van belang dat jij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)afschermt. We raden je aan gebruik te maken van de Kopie ID-app. Deze app zorgt ervoor dat je alleen de informatie stuurt die noodzakelijk is. Voor meer informatie over het gebruik van de KopieID-app kan je op deze link te klikken. Nadat de identificatie voltooid is zullen we de kopie van jouw identiteitsbewijs onmiddellijk weer verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen de termijn van een maand op jouw verzoek.

Netmobiel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Dit kan door te mailen naar info@netmobiel.eu of bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Netmobiel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben slechts 3 personen toegang tot de beveiligde WordPress-omgeving van deze website. Verder beschikt de website over beveiligingsmaatregelen waaronder de WP Security- en de Saxion-plugin om jouw data te beschermen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@netmobiel.eu.

Netmobiel behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gemeld.

Versie: 2 – gepubliceerd op: 02-09-2021